Freitag, 15. Mai 2020

Neues Palais

Potsdam, Coronavirus, Leere, Neues Palais, Communs © ESDES.Pictures
Freitag, 15. Mai 2020