Freitag, 03. Mai 2019

Wahl-O-Mat, Michael Kellner, Die Grünen

Wahl-O-Mat Europawahl, Michael Kellner, Die Grünen © ESDES.Pictures
Freitag, 03. Mai 2019