Freitag, 11. September 2020

Bundestag, Claudia Roth

Berlin, Bundestag, Die Grünen, Claudia Roth, Sitzung © ESDES.Pictures
Freitag, 11. September 2020